Personel DDOM

Projekt "KOBIMED - Dzienny Dom Opieki Medycznej" współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.


WYKAZ PERSONELU WYBRANEGO DO UDZIELANIA ŚWIADCZEŃ W RAMACH DZIENNEGO DOMU OPIEKI MEDYCZNEJ KOBIMED:

  • Zapytanie ofertowe nr 4. Pielęgniarz/Pielęgniarka - Wybrany wykonawca to Pani Danuta Kowalik
  • Rozeznanie aplikacyjne nr 1 Pielęgniarka/Pielęgniarz- kierownik zespołu terapeutycznego - Wybrany wykonawca to Pani Olga Zdrada
  • Rozeznanie aplikacyjne nr 2 Terapeuta zajęciowy - Wybrany wykonawca to Pani Patrycja Witkiewicz
  • Rozeznanie aplikacyjne nr 5 Opiekun medyczny- Wybrany wykonawca to Pani Iwona Gryierek
  • Zapytanie ofertowe nr 6. Logopeda - Wybrany wykonawca to Pani Anna Sęk
  • Zapytanie ofertowe nr 5. Psychoterapeuta/Psycholog - Wybrany wykonawca to Pani Danuta Brzezicka. Natomiast od dnia 01 marca 2017 Pani Joanna Kruczek (wybrana w ramach zapytania ofertowego nr 12)
  • Zapytanie ofertowe nr 2 Lekarz specjalista w dziedzinie rehabilitacji medycznej - Wybrany wykonawca Lek. med. Andrzej Kempny
  • Zapytanie ofertowe nr 3 Lekarz specjalista w dziedzinie geriatrii - Wybrany wykonawca to dr.n.med. Agnieszka Jabłeka – Specjalista chorób wewnętrznych i geriatrii