Aktualne informacje i zdjęcia związane z funkcjonowaniem DDOM Kobimed

„Aktualne informacje i zdjęcia związane z funkcjonowaniem DDOM Kobimed
zamieszczane są na koncie „DDOM Kobiór” znajdującym się na portalu społecznościom Facebook :
https://www.facebook.com/pg/ddomkobior/posts/?ref=page_internal

Zapraszamy do odwiedzin ;)