Rekrutacja pacjentów

DLA KOGO WSPARCIE ?

Wsparcie przeznaczone jest dla osób starszych ( głównie po 65 roku życia ), które jednocześnie :

 • posiadają prawo do świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych
 • są bezpośrednio po przebytej hospitalizacji i/lub w okresie ostatnich 12 miesięcy zostały im udzielone świadczenia z zakresu leczenia szpitalnego
 • są niesamodzielne tj. w ocenie skalą samodzielności Barthel otrzymały 40-65 punktów ( oceny dokonuje lekarz kierujący do DDOM )
 • pochodzą z powiatów Tyskiego, Mikołowskiego czy Pszczyńskiego ( do 15km od siedziby Kobimed )

CO ZAPEWNIAMY ?

Dzienną opiekę świadczoną od poniedziałku do piątku przez profesjonalny zespół terapeutyczny. Dzienny Dom Opieki Medycznej funkcjonuje w każdy dzień roboczy, minimum 8 godzin dziennie (w  godzinach dostosowanych do potrzeb podopiecznych, pomiędzy 7.30 a 16.30.).

Dzienny Dom Opieki Medycznej Kobimed zgodnie ze standardem DDOM określonym przez Ministerstwo Zdrowia swoim podopiecznym zapewnia:

 • opiekę pielęgniarską i wsparcie opiekunów medycznych
 • kompleksową rehabilitację i terapię zajęciową
 • konsultacje lekarza geriatry i lekarza rehabilitacji medycznej
 • opiekę psychologiczną i logopedyczną a także porady dietetyka
 • edukację dla pacjentów w zakresie samoopieki i samopielęgnacji
 • bezpłatne wyżywienie i w razie potrzeby transport do i z DDOM
 • wsparcie edukacyjne dla rodzin/opiekunów naszych pacjentów
 • badania diagnostyczne i konsultacje specjalistyczne

JAK SKORZYSTAĆ ?

Trzeba złożyć do biura projektu DDOM Kobimed Skierowanie , Kartę oceny stanu klinicznego - dokumenty powinny być wystawione przez lekarza podstawowej opieki zdrowotnej ( POZ ) lub lekarza w szpitalu oraz wypis ze szpitala. Wzory dokumentów dostępne są w zakładce  "DO POBRANIA"