Poradnia stomatologiczna

Działając zgodnie z wymaganiami określonymi w Art. 32c pkt. 2 Ustawy z dnia 29 listopada 2000 r. Prawo atomowe (tekst jednolity Dz.U. 2019, poz. 1792 oraz z 2020 r. poz. 284) informujemy, że w ciągu ostatnich 12 miesięcy nie odnotowano wpływu prowadzonej działalności na zdrowie ludzi i na środowisko, oraz że nie wystąpiły uwolnienia substancji promieniotwórczych do środowiska w związku z prowadzoną działalnością.​

 

UWAGA - Obecnie gabinet stomatologiczny jest nieczynny.

 

Poradnia prywatnie - odpłatnie udziela świadczeń profilaktycznych, diagnostycznych i leczniczych w dziedzinie stomatologii zachowawczej oraz protetyki. Oferujemy także pełen zakres usług protetycznych:

  • mosty, korony i licówki porcelanowe i kompozytowe,
  • protezy szkieletowe,
  • zasuwy, zatrzaski,
  • merylandy,
  • wybielanie zębów

 

W strukturze poradni stomatologicznej działa pracownia RTG stomatologiczna, która wykonuje m.in. diagnostykę obrazową.

 

Działając zgodnie z wymaganiami określonymi w Art. 32c pkt. 2 Ustawy z dnia 29 listopada 2000 r. Prawo atomowe (tekst jednolity Dz.U. 2019, poz. 1792 oraz z 2020 r. poz. 284) informujemy, że w ciągu ostatnich 12 miesięcy nie odnotowano wpływu prowadzonej działalności na zdrowie ludzi i na środowisko, oraz że nie wystąpiły uwolnienia substancji promieniotwórczych do środowiska w związku z prowadzoną działalnością.