Otwarcie DDOM

08 grudnia bieżącego roku odbyło się uroczyste otwarcie Dziennego Domu Opieki Medycznej Kobimed w Kobiórze.

DDOM Kobimed jest jedną z 54 placówek które docelowo mają powstać w Polsce w ramach pilotażowego programu Ministerstwa Zdrowia.

Uruchomienie i funkcjonowanie DDOM Kobimed sfinansowane jest ze środków Unii Europejskiej, a wsparcie w nim udzielane jest dla pacjentów całkowicie bezpłatne.

Celem funkcjonowania DDOM jest poprawienie jakości życia co najmniej 68 osób głównie po 65 roku życia (osób z terenu Kobióra i powiatów Tyskiego, Pszczyńskiego i Mikołowskiego), będących bezpośrednio po przebytej hospitalizacji (lub do 12 miesięcy wstecz) - których stan zdrowia wymaga wzmożonej opieki pielęgniarskiej, nadzoru nad branymi lekami, kompleksowych działań usprawniających i przeciwdziałających postępującej niesamodzielności oraz edukacji zdrowotnej.

W DDOM przez 5 dni w tygodniu od 7.30 do 16.30, w warunkach zbliżonych do domowych opiekę otrzymuje jednorazowo 13 pacjentów (łącznie wsparcie uzyska co najmniej 68 osób ). Czas trwania pobytu planowany jest od 30 do 120 dni roboczych. DDOM Kobimed zapewnia opiekę medyczną (pielęgniarki , lekarze), pomoc psychologa, logopedy, codzienną rehabilitację, wyżywienie, terapię zajęciową oraz w razie potrzeby transport do i z placówki.

Gości powitała Pani Prezes dr Hanna Janusz, która nawiązała do konieczności powstawania takich placówek, w związku ze starzeniem się społeczeństwa i wzrostem liczby seniorów, którzy wymagają opieki i wsparcia.

Podczas spotkania zostały zaprezentowane urządzenia do rehabilitacji i sprzęt do bezpiecznych ćwiczeń usprawniających seniorów.

Po symbolicznym przecięciu wstęgi, zaproszeni goście zwiedzali pomieszczenia Dziennego Domu Opieki Medycznej Kobimed i uzyskali informacje na temat jego funkcjonowania.

Wśród zaproszonych gości byli : Poseł Pan Andrzej Sośnierz, Radny Powiatu Pan Stefan Ryt, Wójt Gminy Kobiór Pan Eugeniusz Lubański, Pan Janusz Mazur ,Ksiądz Proboszcz Damian Suszka, Przewodniczący Rady Gminy Pan Przemysław Sawicki, Pan Andrzej Danek oraz Akcjonariusze Kobimed Sp. z o.o.

Osoby zainteresowane wsparciem Dziennego Domu Opieki Medycznej Kobimed zapraszamy na naszą stronę internetową www.kobimed.pl zakładka DDOM.